Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 06 2019

Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viafrenulum frenulum
-Wiesz, w czym problem?
-W czym?
-Niezauważenie wyrastamy z wieku, kiedy mówimy "takie będzie moje życie" i zaczynamy mówić: "takie życie".
— --
Reposted fromomphh omphh viafrenulum frenulum
2804 e71f
Reposted fromkarahippie karahippie viawielebna wielebna
z każdym dniem jest coraz gorzej. próbowałam wyprzeć to wszystko z siebie, to uczucie do Ciebie. Tak bardzo chcę mieć Cie obok. znikniesz kiedyś z mojej głowy?

November 04 2019

3242 575f
Reposted fromBabson Babson viaantibia antibia
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaantibia antibia

October 28 2019

głupia, naiwna blondynka
Reposted fromdygoty dygoty viaimpulsivee impulsivee
7305 84d5
Reposted fromsarazation sarazation vianieobecnosc nieobecnosc
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina viamisiaczek95 misiaczek95
8774 0e3e
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarabarbarowy rabarbarowy
7286 0aff 500
Reposted fromsoftboi softboi viascorpix scorpix
7837 d6e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viascorpix scorpix

October 16 2019

Pokochałam siebie aby zaraz po tym pokochać Ciebie.
Odszedłeś i zabrałeś wszystko. Moją miłość do siebie i Ciebie.
9678 640d 500
Reposted fromRowena Rowena viamaryjanejanis maryjanejanis
2748 1d6a 500
Reposted fromBabson Babson viairmelin irmelin
3262 025c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
3423 b793 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
9656 bf5b
Reposted frombrumous brumous via000monnnn066 000monnnn066
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl